Dienstverlening

TROEVEN

De job of opdracht van een accountant / belastingconsulent gaat veel verder dan een louter boekhoudkundige verwerking en een optimalisering van de fiscaliteit.

Hij volgt de operationele en financiële prestaties.

Hij rapporteert, begeleidt en adviseert.

Hij zorgt voor een methodiek voor de opvolging en budgettering van omzet en resultaat. Hiervoor moet hij het businessmodel van de cliënt begrijpen.

Hij dient een duidelijke communicatie en rapportering na te streven opdat de informatie ook volledig duidelijk is voor mensen zonder of met een beperkte financiële achtergrond.

Hij moet duiding geven omtrent de impact van wijzigingen op resultaat, cashflow, enz.

Hij moet aansturen op anticiperende of corrigerende initiatieven.

Hij is de externe rechterhand van het managementteam.

Hij moet een constante “drive” hebben om de trends in de bedrijfswereld en wetgeving te volgen.


Onze troeven leveren ons een een aantal competitieve voordelen

Onze taakbehartiging gaat veel verder dan een louter boekhoudkundige verwerking

Ervaringsdeskundigheid m.b.t. grote ondernemingen

Jarenlange betrokkenheid van hetzelfde gemotiveerde team

Voortdurende herbronning door studie, bijscholing, ervaringsuitwisseling en taakverdieping

 

Dossierkennis en -opbouw

Bron van informatie, streven naar kwalitatieve informatie

Hantering van dezelfde werkmethodes binnen alle dossiers
Grondige voorbereiding t.o.v. fiscale en andere controles

Vertrouwelijke samenwerking met het managementteam: wisselwerking tussen 'business & finance”

 

 Netwerking

Netwerk van gespecialiseerde externe gelegenheidsadviseurs. Dikwijls dienen zij als klankbord.

Jarenlange bedrijfservaring van Frans Driessens, zaakvoerder. De ervaring en lessen opgedaan in het bedrijfsleven en -management, blijven dagelijks een bron van inspiratie en situatieherkenning.

 

KLANTENBESTAND

Driessens Accountants heeft in de loop der jaren zijn klantenbestand uitgebouwd tot meer dan 200 cliënten in kleine, middelgrote en grote ondernemingen in zeer uiteenlopende sectoren:

Productie, verwerking, aanneming, distributie, dienstverlenende bedrijven en middenstand

 Vrije beroepen: geneeskunde, notariaat, advocatuur, architectuur, enz.

Het gaat om zowel binnenlandse als om dochtervennootschappen van buitenlandse multinationals.


Beperkte statistiek m.b.t. en beperkt tot 50 vennootschappen:

jaaromzet totaal: ca. 250 MIO Euro

balanstotaal: 150 Mio Euro

eigen vermogen: 40 MIO Euro

cashflow: 20 MIO Euro

personeel: 650 eenheden