Accountancy

Boekhoudkundige organisatie en werkzaamheden

Administratieve organisatie

Opstellen van financiële staten en rapporten

Audit

Verslaggeving bij fusie, splitsing, omzetting, ontbinding en vereffening van vennootschappen

Opstellen en verificatie van de jaarrekening

Waardebepaling van ondernemingen