U koopt als particulier een wagen in het buitenland: met welke douaneregels moet u rekening houden?

U mag als particulier elders in de wereld een wagen kopen en die vervolgens in België inschrijven en gaan gebruiken. Dat is geen enkel probleem. Maar weet wel dat u het niet zomaar mag doen. U moet heel wat (douane)formaliteiten naleven. Die regels verschillen naargelang waar u de auto aankoopt: in een andere EU-lidstaat of een niet-EU-land. De regels variëren ook naar gelang het om een nieuwe dan wel tweedehandswagen gaat.

U koopt een wagen in een andere lidstaat van de EU

Een nieuwe wagen

Wil u een nieuwe wagen uit een ander land van de Europese Unie ons land binnenbrengen, dan moet u zich wenden tot een Belgisch douanekantoor naar keuze. Daar legt u de (i) aankoopfactuur  voor of een ander document dat als aankoopbewijs kan dienen  en (ii) een buitenlands inschrijvingsbewijs of gelijkaardig officieel document als u daarover beschikt.

Bovendien dient u de bijzondere btw-aangifte 446 in. Voor de btw is het overbrengen van goederen van de ene lidstaat naar de andere geen invoer (voor de btw spreken we enkel van invoer als het goed van buiten het btw-gebied van de EU komt). U bent dus geen invoer-btw verschuldigd.

Betekent dit dat u geen btw moet betalen? Helaas niet. U doet immers een intracommunautaire verwerving die aan btw onderworpen is. U betaalt deze btw (21 %) in België en koopt de wagen dus in het buitenland vrij van btw aan (daar gebeurt er een vrijgestelde intracommunautaire levering). Het gaat hier over aankopen van nieuwe wagens bij een professionele verkoper.

Een verkoop van een voertuig tussen twee particulieren is in principe niet aan btw onderworpen. (Dat is uiteraard vooral van belang voor wie een tweedehandswagen koopt: nieuwe wagens koopt men in principe immers niet van een andere particulier).

De douane kleeft het vignet 705 op de aanvraag tot inschrijving als u alle formaliteiten heeft voldaan en u kan de wagen in België inschrijven bij de DIV.

Een tweedehandswagen

Een wagen wordt als niet-nieuw (tweedehands) beschouwd als (i) de levering plaats vindt meer dan zes maanden na de eerste ingebruikname  EN (ii) de wagen meer dan 6.000 kilometer heeft afgelegd. Beide drempels moeten zijn overschreden opdat de wagen als niet nieuw zou worden beschouwd.

Voorbeeld

Zijn dus nog steeds nieuw:

een wagen die acht maanden geleden voor het eerst werd in gebruik genomen, maar slechts 4.350 kilometer heeft afgelegd;

een wagen heeft al 11.700 kilometer afgelegd, maar werd slechts vijf maanden geleden voor het eerst in gebruik werd genomen.

In beide gevallen werd er maar één criterium overschreden, zodat de wagen 'nieuw' blijft.

Ook in dit geval moet u zich wenden tot een Belgisch douanekantoor naar keuze met de nodige documenten (aankoopbewijs en eventueel inschrijvingsbewijs). Zij bezorgen u het vignet 705, zodat u de wagen kan inschrijven bij de DIV.

Bij de aankoop van een niet-nieuwe wagen moet u geen bijzondere btw-aangifte 446 indienen: u betaalt de btw op het moment van de aankoop in het land van de aankoop (aan het tarief van die lidstaat), in België is er geen btw meer verschuldigd.

U koopt een wagen in een land dat niet tot de Europese Unie behoort (een derdeland)

Als u een wagen uit een derdeland binnenbrengt in de Europese Unie, doet u een echte invoer.

In dit geval mag u niet kiezen waar u de formaliteiten verricht, maar moet u het voertuig aangeven op het eerste douanekantoor waar u de Unie binnenkomt. De kans bestaat dus dat dit geen Belgisch kantoor is.

Als u aankomt in een niet-Belgisch douanekantoor, kan u er toch nog voor kiezen om de formaliteiten in België te vervullen.  De buitenlandse douane (van het land waar u de EU bent binnengekomen), zal de auto dan onder een bijzondere regeling plaatsen, nl. de regeling extern communautair douanevervoer met een Belgisch douanekantoor als eindbestemming. Hiervoor moet u beroep doen op een douaneagentschap (dit is een professionele aangever), die voor u het T1- douanedocument zal opstellen.

Wanneer het voertuig dan effectief aankomt op het Belgisch douanekantoor, kan u het aangeven voor het verbruik met behulp van het Enig Document (ED). Op dat moment vervult u al uw administratieve verplichtingen en  betaalt u de verschuldigde belastingen. Deze administratieve formaliteiten kan u zelf afhandelen of kan u toevertrouwen aan een douane-expediteur. Het aangeven gebeurt met het Enig Document (ED).

Bij invoer moet u invoerrechten en btw betalen, ongeacht of de wagen nieuw of tweedehands is.

U krijgt een vignet 705 en kan de wagen inschrijven. De wagen is nu vrij voor gebruik in België.

Nota bene

De hierboven beschreven regeling geldt voor wie een wagen gaat kopen in het buitenland en die naar België overbrengt voor gebruik hier te lande. Wie uit het buitenland naar België verhuist en goederen (o.a. een wagen) meebrengt, wordt aan andere regels onderworpen.