Dienstencheques: kent u de regels wel?

Het systeem van de dienstencheques is ondertussen goed bekend. Misschien maakt u er zelfs al gebruik van. Maar kent u al de regels wel? Heeft u er toch nog vragen over, dan vindt u hier de antwoorden.

De dienstencheque is een betaalmiddel waarmee u (als particulier) een werknemer van een erkende onderneming kan betalen voor huishoudelijk werk. De dienstencheques zelf kan u verkrijgen via de RVA (Rijksdienst Voor Arbeidsvoorziening). U betaalt er 7,50 euro per cheque voor (de rest van de kosten worden gedragen door de overheid) en krijgt er ook nog eens een belastingvermindering voor. Vanaf 2013 gaan de cheques 8,50 euro kosten.

De cheques hebben een geldigheidsduur van acht maanden. Eens u ze heeft aangevraagd, moet u ze dus binnen de acht maanden gebruiken om een huishoudhulp mee te betalen.

U kan in principe maximum 500 cheques per jaar bestellen.

De dienstencheque bestaat in een papieren of elektronische versie.

Huishoudelijk werk

Enkel taken met een huishoudelijk karakter zijn toegelaten:

schoonmaken, met inbegrip van de ramen;

wassen en strijken;

klein verstelwerk van strijkgoed;

bereiden van maaltijden.

Ook enkele taken buitenshuis zijn toegelaten:

dagelijkse boodschappen doen: bv. naar de supermarkt gaan of langs het postkantoor gaan, maar niet naar de meubelwinkel of een winkel voor huishoudtoestellen;

strijken in een lokaal van de onderneming waar de werknemer bij aangesloten is (waarbij het strijken dus niet gebeurt bij u thuis);

hulp bij verplaatsingen van een particulier of een minderjarig kind, met een erkenning als mindervalide.

Het doen van 'klusjes' in huis wordt niet als huishoudelijk werk beschouwd: schilderen, behangen, loodgieterij, herstellingen van elektriciteit en tuinieren kan u dus niet betalen met dienstencheques. Ook de opvang van zieken of bejaarden, verzorging van dieren, administratief werk, enzovoort vallen buiten het toepassingsgebied.

In de privésfeer

Het is niet de bedoeling dat u prestaties in de professionele sfeer met dienstencheques vergoedt. Activiteiten als het laten poetsen van uw bedrijfslokaal, artsenkabinet, atelier, winkel of kamers die u verhuurt, komen dan ook niet in aanmerking voor het systeem.

Een werknemer van een erkende onderneming

U kan enkel beroep doen op een werknemer van een erkende onderneming (dat kan een vzw, een vennootschap met sociaal oogmerk, een handelsvennootschap, een ocmw, een inschakelingsbedrijf, een ziekenfonds of een zelfstandige zijn). Die onderneming neemt mensen in dienst die ingeschreven zijn/waren als werkzoekende.

Via zo'n erkende onderneming kan u dan een poetshulp vinden.

Een fiscaal voordeel voor u

Het bedrag dat u uitgeeft aan dienstencheques, levert u een fiscaal voordeel op in de vorm van een belastingvermindering. U krijgt een vermindering van 30 % ten belope van de uitgaven die u werkelijk gedaan heeft tijdens het jaar. Het bedrag waarop die 30 % wordt berekend, mag maximaal 2.650 euro bedragen. Dit betekent dat u een maximaal voordeel kan doen van 30 % van 2.650 = 795 euro.  Dit bedrag van 2.650 euro is het geïndexeerde bedrag voor de uitgaven die u dit jaar (2012) doet (aanslagjaar 2013, de inkomsten die u volgend jaar moet aangeven dus). Als u het maximaal aantal cheques per jaar bestelt (500), heeft u een bedrag uitgegeven van 3.750 euro: u kan dit dus niet volledig 'fiscaal' benutten, aangezien slechts 2.650 euro voor de vermindering in aanmerking komt.

Het voordeel wordt berekend op de uitgave die u werkelijk heeft gedaan: als u bv. 120 cheques heeft gebruikt (voor 900 euro) doet u een fiscaal voordeel van 270 euro (30 % van 900).

Om van de belastingvermindering te genieten, heeft u een fiscaal attest nodig dat u ieder jaar op 1 april zal worden toegezonden door Sodexo (zij beheren het systeem en distribueren de cheques).

De overheid heeft ook gedacht aan gebruikers met een laag inkomen.  Het systeem kan u immers ook een terugbetaalbaar belastingkrediet opleveren. Als u onvoldoende verdient om het hele voordeel (de hele belastingvermindering) van uw belastbaar inkomen af te trekken, kan u een terugbetaling vragen.

En ook voordelen voor uw poetshulp

De huishoudhulp krijgt een officieel arbeidscontract (een 'arbeidsovereenkomst dienstencheques') met de onderneming die hem of haar tewerkstelt, zodat die ook beter beschermd is en een sociaal statuut heeft.