Bedrijfsinvesteringen: Vlaamse Waarborgregeling wordt aangepast

U bent een starter, vrij beroeper, kmo of grote onderneming met een project. De bank wil u wel krediet verschaffen voor de vereiste investeringen maar eist garanties. Dan kan u een beroep doen op de Vlaamse Waarborgregeling. De Vlaamse regering heeft een principeakkoord bereikt om de bestaande regeling bij een economische crisis aan te passen met bijkomende vormen van overbruggingsfinanciering. Ze wil ook de risico’s voor het Vlaamse gewest die verbonden zijn aan de Waarborgregeling, beter kunnen sturen.

Middel om gemakkelijker krediet te verkrijgen van de bank

De Vlaamse Waarborgregeling kan worden gebruikt door zelfstandigen, vrije beroepen, vzw's , kmo's en grote ondernemingen met domicilie of maatschappelijke zetel op het grondgebied van het Vlaamse gewest. Ook buitenlandse projecten van Vlaamse (moeder) ondernemingen komen in aanmerking. De regeling geeft aan de bank de mogelijkheid om tot 75 % van het krediet te laten waarborgen door de Vlaamse overheid. Elke bank beslist aan de hand van haar eigen procedures, rekening houdend met de voorwaarden die zijn overeengekomen met Waarborgbeheer nv, een dochtervennootschap van ParticipatieMaatschappij Vlaanderen (PMV). De bank laat u eerst de kredietbrieven ondertekenen. Nadien meldt zij dat krediet aan bij Waarborgbeheer nv. De bank zorgt dus voor alle contacten en voor de afhandeling van het dossier. 22 financiële instellingen bieden de Waarborgregeling aan.

Waarborgbedrag

In dossiers met een waarborg tot en met 750.000 euro beslist de bank zelf over het gebruik van de Waarborgregeling. Dat bedrag kan worden overschreden tot en met maximum 1.500.000 euro na grondig onderzoek door Waarborgbeheer nv en mits goedkeuring door de Vlaamse minister van Economie.

Het systeem waarborgt leasingcontracten; kmo's die hinder ondervinden van openbare werken en die hun omzetverlies willen compenseren; energiebesparende investeringen met een snelle terugverdientijd (d.i. de groene waarborg, nieuw sinds 2012) en overbruggingskredieten. Dat is in tijden van economische crisis een belangrijk pluspunt. Het is niet de bedoeling van de gewone Waarborgregeling om de lening aan te wenden om achterstallige of bestaande schulden terug te betalen of om uw bedrijfskapitaal terug samen te stellen. U moet voor de waarborg een éénmalige premie betalen. Die premie wordt berekend in functie van de omvang en de looptijd van de waarborg. De waarborg heeft een aanvullend karakter en komt bovenop de andere zekerheden die de bank vraagt.

Aanpassing regeling om sneller crisiswaarborgen toe te kunnen laten

Het Vlaams gewest voorziet jaarlijks meer dan 200 miljoen euro waarborgen. Dit bedrag is goed voor ongeveer 450 miljoen euro aan investeringen. In de crisisperiode van 1 januari 2010 tot 30 juni 2011 werden zelfs waarborgen op overbruggingskredieten mogelijk gemaakt

De waarborgregeling wordt nu aangepast:

de Vlaamse overheid wil bij een economische crisis snel bijkomende vormen van overbruggingsfinanciering kunnen voorzien namelijk:
- financieringen voor wedersamenstelling van het bedrijfskapitaal voor leveranciersschulden van maximaal 12 maanden oud;
- de mogelijkheid om de bestaande waarborg van het Vlaamse gewest te verlengen.

de Vlaamse overheid wil de risico's van het Vlaamse gewest die verbonden zijn aan de Waarborgregeling, beter kunnen controleren. Ze voorziet de mogelijkheid om te differentiëren op basis van een verschillend waarborg- en/of premiepercentage per specifieke doelgroep. De bevoegde minister zal bij elke oproep, om de flexibiliteit van de regeling te behouden, de specifieke doelgroepen en de eventuele waarborg- en/of premiedifferentiatie kunnen bepalen.

De Vlaamse regering wint over de aanpassingen van de regeling nu het advies in van de Raad van State. Nadien zal ze de wijzigingen definitief goedkeuren.

Info: PMV Waarborgbeheer, Oude Graanmarkt 63 te 1000 Brussel
tel. 02 229 52 61, e-mail: helpdesk.waarborgregeling@pmv.eu