Advies

Successieplanning en vermogensoverdracht

Overname en overdracht van bedrijven

Financiële planning, financieel management

Advies bij opstart van ondernemingen: formaliteiten kruispuntbank ondernemingen

Beleidsondersteuning, beslissingsvoorbereiding

Organisatiestructuur

Wetgeving m.b.t. vennootschappen, milieu, HR

Subsidies en vergunningen

Notulen van vergaderingen

Organiseren en begeleiden van vergaderingen van raden van bestuur en algemene vergaderingen van aandeelhouders